Outsourcing

 • przekazanie specjalistycznej firmie wydzielonej części działalności – w naszym przypadku kompleksowego zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej.
 • zorganizowanie na ich terenie magazynu z pełną gamą artykułów bhp, ochron osobistych i sprzętu ppoż. wraz z zapewnieniem prania i naprawy odzieży

PRZYCZYNY, DLA KTÓRYCH FIRMY DECYDUJĄ SIĘ NA SKORZYSTANIE

szafy bhp
 • REDUKCJA KOSZTÓW
 • POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
 • POPRAWA WSKAŹNIKÓW
 • POPRAWA WYDAJNOŚCI PRACOWNIKÓW
 • REDUKCJA ZATRUDNIENIA LUB NIEWYSTARCZAJĄCE ZASOBY OSOBOWE
 • POPRAWA JAKOŚCI
 • MOŻLIWOŚĆ SKONCENTROWANIA SIĘ NA GŁÓWNYM BIZNESIE
 • BRAK DOŚWIADCZENIA W OKREŚLONYM OBSZARZE
 • Chęć uzyskania dostępu do dodatkowych zasobów i zwiększenie potencjału firm
 • Konieczność restrukturyzacji bądź reorganizacji firmy

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ

 • ELIMINACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM I UTRZYMANIEM OKREŚLONEGO POZIOMU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH ARTYKUŁÓW BHP, PPOŻ. I OCHRON OSOBISTYCH.
 • ELIMINACJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA POPRZEZ KOMPLEKSOWE DOSTARCZANIE TOWARU WYSOKIEJ JAKOŚCI PO UCZCIWYCH CENACH.
 • GWARANCJA, ŻE DOSTARCZONE TOWARY BĘDĄ MIAŁY WYMAGANE PRZEZ PRAWO DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
 • WYDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI (UŻYTKOWANIA) NOWEGO SPRZĘTU POPRZEZ ZAKUP BEZPOŚREDNIO DO UŻYTKOWANIA.
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPISÓW NA PFRON JAKO PEŁNOMOCNIK WYSTAWIAMY FAKTURY VAT ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ.
 • NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z DUŻĄ I STABILNĄ FIRMĄ JAKĄ JEST SUPON DAJE GWARANCJĘ WYWIĄZANIA SIĘ ZE WSZYSTKICH POROZUMIEŃ I UZGODNIEŃ

JAK TO ROBIMY

 1. OPRACOWANIE RAPORTU MOŻLIWYCH DO OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI NA PODSTAWIE AUDYTU – PRZEGLĄDU STANU OBECNEGO.
 2. WSPÓLNA ANALIZA PRZEDSTAWIONYCH W RAPORCIE ROZWIĄZAŃ W CELU MAKSYMALIZACJI KORZYŚCI
 3. TESTOWANIE PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ PROPONOWANYCH W RAPORCIE KORZYŚCI.
 4. BUDOWA INFORMATYCZNEJ BAZY DANYCH W OPARCIU O STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ I NORMY SORTÓW PRACOWNICZYCH.
 5. PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO, W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU USŁUGI WYDZIELENIE MAGAZYNU LUB PODMAGAZYNU, OZNACZENIE ODZIEŻY, USTALENIE TERMINÓW DOSTAW, DNI ODBIORU ODZIEŻY DO PRANIA ITP.
szafy bhp
 1. WYDAWANIE SORTÓW BHP ZGODNIE Z NORMAMI PRACOWNICZYMI I PROWADZENIE W OPARCIU O SYSTEM KOMPUTEROWY EWIDENCJI WYDANEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ I ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ.
 2. BIEŻĄCY MONITORING WYDAŃ DZIĘKI ZAPEWNIENIU DOSTĘPU ON-LINE DO MODUŁU ANALIZ, PLANOWANIA I BUDŻETOWANIA WYDATKÓW.
 3. OKRESOWA ANALIZA WYDANYCH SORTÓW BHP W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OPTYMALIZACJI KOSZTÓW.

ELEMENTY WSPIERAJĄCE USŁUGĘ

 • PRANIE I SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ (RÓŻNY ZAKRES USŁUGI: SAMO PRANIE, NAPRAWA, SEMIRENTAL, RENTAL, WKŁADANIE DO SZAFEK LUB WYDAWANIE Z MAGAZYNU,
 • ZNAKOWANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ (ODZIEŻ ZAWSZE TRAFIA DO WŁAŚCICIELA),
 • SZAFKI UBRANIOWE NA ODZIEŻ CZYSTĄ I BRUDNĄ, ŁAWECZKI, WIESZAKI DO MAGAZYNÓW ODZIEŻOWYCH,
 • SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE PEŁNEJ EWIDENCJI WYDAŃ I ICH CONTROLING (WYDAWCĄ MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ PRACOWNIK KLIENTA).
 • PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE WYDATKÓW ZAKŁADOWYCH, WYDZIAŁOWYCH LUB W OPARCIU O MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW TZ. MPK-ÓW.
 • PRZEGLĄD SPRZĘTU DO PRACY NA WYSOKOŚCI
 • DORADZTWO W ZAKRESIE OZNAKOWANIA OBIEKTÓW W ZNAKI BHP I PPOŻ.

Kategorie

Nowe produkty

Tagi