Składy depozytowe

składy depozytowe

JEDNĄ Z FORM USŁUGI OUTSOURCINGOWEJ JEST PROWADZENIE SKŁADU DEPOZYTOWEGO NA TERENIE DANEGO ZAKŁADU.

Magazynowanie na zasadzie składu depozytowego polega na tym, iż towar znajdujący się na magazynie składu jest własnością SUPON-u, dzięki czemu obowiązek zapłaty za towar przez klienta następuje dopiero w momencie wydania towaru Pracownikowi. Wydanie towaru następuje zgodnie z tabelą przydziału obowiązującą w zakładzie. Wszystkie pobrania są rozliczane w skali jednego miesiąca, zbiorczą fakturą.

W TYM CELU PRZYGOTOWUJE SIĘ ZAPLECZE LOGISTYCZNE, W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU USŁUGI WYDZIELENIE MAGAZYNU LUB PODMAGAZYNU, OZNACZENIE ODZIEŻY, USTALENIE TERMINÓW DOSTAW.

WYDAWANIE SORTÓW BHP ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z NORMAMI PRACOWNICZYMI I PROWADZONE JEST W OPARCIU O SYSTEM KOMPUTEROWY EWIDENCJI WYDANEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ I ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ.

Skład prowadzony jest przez wykwalifikowanego Pracownika. Wydawanie odzieży pracowniczej a także środków ochrony osobistej odbywa się w wyznaczone dni i w wyznaczonych godzinach w zakładzie.

składy depozytowe

Pracownicy zgłaszają się do magazynu w dogodnym dla siebie czasie i w terminie , jaki przypisany jest im z tytułu tabeli przydziału środków ochrony pracy w zakładzie.

Przydział wydawany jest ze stanu magazynowego, wydanie odnotowane jest w systemie przez Pracownika magazynu i potwierdzone podpisem na dokumencie WZ przez Pracownika zakładu.

PROWADZONY JEST BIEŻĄCY MONITORING WYDAŃ DZIĘKI ZAPEWNIENIU DOSTĘPU ON-LINE DO MODUŁU ANALIZ, PLANOWANIA I BUDŻETOWANIA WYDATKÓW.


Kategorie

Nowe produkty

Tagi